Investigar, compilar, conservar, divulgar... I sobre tot dansar. Per passar l'estona, per conèixer altra gent, per divertir-se... Des de fa més de cent anys.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
12/04/2020

200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant ...: 10 d’abril. Especial Divendres sant.

“Divendres Sant; matinejà yá la Gent per anar á seguir monuments, sent de major Concurrencia los de la Iglesias del rabal; molta Gent, a ohir los Sermons de la Sagrada Passió, y mort de Jesu Christ Redemptor Nostre à 6 horas del matí, com així en la Parroquial Iglesia del Pi; Fentse á 9 horas per la Iglesia la Professó de la Santa Espina, , [...], concloentse totes estas Sagradas cerimonias, acompañadas de llàgrimas, y ternura als Fiels que las Consideran; com dehuen, fora dels que no fan reflexió; que lo mateix lus es la Semana Santa que Carnestoltas, ó bulla de Carnabal, y mes ara que Barcelona abunda de currotacos catalans y estrangers en los dos Sexos, y loo pijor es vestir algunes madamas, ab prou Indecencia, com llastimosament veyém, no tant sols en Passeigs y tertulias, si que en los Sagrats temples, y en los dies especialment consagrats á la Divina Magestat del Senyor, y en estos dies de Semana Santa.

Lo gran Gentio es en est mati, com ahi en la Iglesia Cathedral à veurer traurer á Nostre Amo del monument, y encara no entrar lo talam per lo Portal del Cor, que ya la colla del Fustres, pim, y pom á desguarnir lo monument que farien millor, y mes propi luego de llesta la Función; , [...].

De seguida, haventhi yá pots banchs; cadires, y escambells en las vores dels carrers en curs, que fa en esta tarde la Professó ultima de Semana Santa, que ix de la Iglesia de la mercè de Maria Santíssima de la Soledat, vá á ocupar sos puestos, per qua passie la Porfessó, y seguir la multitut, que te humor lo curs de esta; sent la Professó pròpia dels nobles; caballers, y Ciutadans casats en acompanyar, y portár al Sant Christo, en son pás, y los nobles y demés solters lo de Ntra. Sra. de la Soledat, y en las vares del talam que vá al últim de la dita Porfessó; vestits de vesta, y nen pentinats ab Perrucas, á cabelleres naturals  ab cayrells ben empolvats acuden tots á la Iglesia, , [...].

Extra de tot lo Sagrat en esta tarde, ván yá arribant ramats de Anyells de caries parts de Catalunya per la venda, y compra demà en la Plassa Palacio, y encants, per menjarlos la Gent rn las vinents Festas de Pasqua Florida, en el interin que la multitut del Poble vá á prendrer lloch en tota la carretera de la Professó de esta tarde, de la Mercé, de Ntra. Sra. de la Soledat, que is a 7 horas tocades, y se vé á retirar á onse hores á la Iglesia, tornatse tota Clase de Personas, vista la Processó en balcons, y Finestras de Casas; Portals de estas, y de butigas, y vores de Parets; á peu á retiro no podent andár Cotxes, , [...].”

Font: Costums i tradicions religiosos de Barcelona "Calaix de sastre" : Rafael d’Amat i de Cortada i de Santjust Baró de Maldà. Edició a cura de Josep M.Martí i Bonet, Lluís Bonet i Armengol i Isabel Juncosa i Ginestà.  Barcelona : Arxiu Diocesà de Barcelona [etc.], 1987

1777

“En la tarda del Divendres Sant se féu la professó de la Mercè, en la que hi havia los misteris, que eran: lo de Cristo coronat d’espines, l’Eccehomo, Davallament de la Creu etc. Lo Sant Cristo, que acompanyen los cavallers casats, i lo misteri de Nostra Senyora, en lo pas de la Soledat, los cavallers solters; sent est motiu gros peraquè la professó fos més lluïda, no obstant d’haver-se molts dels cavallers excusats d’anar en est any a la professó.  Lo misteri del Sant Sepulcre era dels brodadors, i riquíssim tot ell. La congregació és la de la Bona Mort, i molt crescuda en lo número de sos individus. Duien per escut en la vesta los congregants un cap de mort [...] sense molts altres congregants ab peus descalços, arrastrant cadenes i creus al coll.

[...] I al capdavant del trompeter i capità manaia anaven alguns alcaldes de barri , [...].

1788

“Divendres Sant, dia 21 de març [...]

En los claustros de la catedral, al dematí a deu hores, succeí l’atemptat d’un lladre, que robà la bossa dels sants olis; al que atraparen i feren escondir dintre de la Seu. Lo qual sacríleg furt causà molt bum-bum de la gent, en dia tan sagrat com és est, sent encara Nostre Amo en lo monument.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum primer: 1769-1791). Barcelona : Curial, 1988. (Biblioteca Torres Amat ; 4)

1798

“Dia 6 d’abril, Divendres Sant [...]

Ahir, ab les prevencions oportunes de S.E., o del govern, no es mogué la menor sarracina, com sí en l’any passat, en la plaça de Palácio, en lo pas de la professó i congregació del Sant Cristo de l’Aflició (a Déu gràcies), quedant totes les tavernes tancades, i soldats en totes les bocascalles dels curs.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà : (volum quart: 1798-1799). Calaix de sastre. Barcelona : Curial, 1990. (Biblioteca Torres Amat ; 8)

1800

“Dia 11 d’abril [Divendres sant] [...]

En est dia quedava fixada la real ordre del senyor ministre d’estat , lo Sr. De Urquijo, en los cantons d’esta capital, [...], sobre la prohibició estreta d’extraure farines, grans i olis etc. del regne, ab l’experiència de passar-se’n a Portugal i, d’allí, a Inglaterra, nostre enemics.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà : (volum cinquè: 1800-1801). Calaix de sastre. Barcelona : Curial, 1994. (Biblioteca Torres Amat ; 13)

1803

“Dia 8 d’abril, [Divendres Sant] [...]

Ja a entrada de nit, lo cel quedava més obscur, ab la incomoditat de la mullena dels carrers, i en algun bassal d’aigua, no havent-se pogut eixugar des de la passada pluja; i més difícil de no donar algun xap los peus al fang, com a mi un esquitx que em donà a les mitges, o a la mitja, fins al cuixot de les calces de vellut negre del vestit de Setmana Santa (que ja se’m mullaren un poc en lo matí ab la forta pluja, corrent per la plaça de Santa Anna a casa des de l’iglésia de Santa Anna, de fer l’estació, ab tot que ab paraigua al cap).

[...], sent ja de retorn la professó a la iglésia de la Mercè, servint-se la col·lació d’aigua fresca ab sucres esponjats, xocolate ab vàries pastes, estes per quins i quines no dejunaven, no tenint l’edat, per estar alguna prenyada, i també ab llicència del metge per no dejunar.  Però per quins i quines dejunaven, a més de torrades, se serví coca o tortell sens ou; com que jo ne vaig menjar, per fer ma col·lació, ab lo xocolate en la xicra, que era presa complerta.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum sisè: 1802-1803). Barcelona : Curial, 1994. (Biblioteca Torres Amat ; 14)

1805

“Dia 12 d’abril, Divendres Sant [...]

S’ha feta última professó de Setmana Santa, que he vista còmodament en lo balcó de casa la Sra. Caietana, muller del Sr. Gaspar, llibreter frente a la plaça del Rei i immediata a la Davallada de la Presó.  Que ha començat a passar lo Capità Manaia ab los armats a tres quarts de nou, i finida tota allí a cerca de tres quarts de deu, ab gran multitud allí baix, en la plaça del Rei, i de coves de taronges de Mallorca a vendre, ab llums per vèurer-les quins ne volguessin comprar.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum setè: 1804-1807). Barcelona : Curial, 1994. (Biblioteca Torres Amat ; 15)

1810

“Dia 20 d’abril, Divendres Sant [...]

Com altra tempestat de forta pedregada pareixia lo fort picament i ruido dels fasos, en maces a terra i en bancs, dintre de la parròquia a set hores, cerca de finir la tarda , que, per casualitat, los he oïts, i eixint-me’n luego per temor d’algun colp de maça entre cap i coll  [...].”

Nota.- El mot “fasos”, designa el costum de fer soroll amb pals, maces, carraus i altres objectes dins i fora de  les esglésies, especialment els dijous i  divendres sants.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum vuitè: 1808-1810). Barcelona : Curial, 1996. (Biblioteca Torres Amat ; 17)

 

Tornar Més notícies >>
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
1
INAUGURACIÓ DEL NADAL A LA CASA DELS ENTREMESOS. Amb la participació de les seccions Infantil i Juvenil. a Pl. de les Beates. ,18h.
2
BALL DEL DIVENDRES. Activitat adreçada a adults per aprendre a ballar, per passar-ho bé ballant. a Sala d’Actes de La Casa dels Entremesos,20’15 a 21’15h
ESPERIT DE NADAL. Estrena oficialment de les festes nadalenques i inauguració de pessebres als barris de Barcelona. a Plaça de la Vila i cercavila pels carrers i places del barri de Gràcia.,18:30h.
3
ESPECTACLE DANSES VIVES. Espectacle del Cos de Dansa que es durà a terme dins del Cicle Arrels en Dansa 2022 als ateneus. a Casal de Vilafranca-Societat La Principal ( Rambla Nostra Senyora, 35, Vilafranca del Penedès) ,20:30h
4
5
6
7
8
9
BALL DEL DIVENDRES. Activitat adreçada a adults per aprendre a ballar, per passar-ho bé ballant. a Sala d’Actes de La Casa dels Entremesos ,20’15 a 21’15h
10
FIRA DE SANTA LLÚCIA. DIADA DE LES TRADICIONS NADALENQUES. Amb la participació de les seccions Infantil i Juvenil. a Pla de la Seu,11:00h.
ESPERIT DE NADAL. Estrena oficialment de les festes nadalenques i inauguració de pessebres als barris de Barcelona. a Palau de la Virreina i cercavila pels carrers i places de Ciutat Vella fins a La Casa dels Entremesos. ,18:30h
11
12
CENTENARI DE L’AGRUPACIÓ CULTURAL FOLKLÒRICA DE BARCELONA. En commemoració del 100 anys de l’entitat. L’Esbart Joventut Nostra i l’Esbart Català de Dansaires participaran amb una ballada al Casino de l’Aliança del Poblenou dins del cicle de Cultura Popula a Casino de l’Aliança del Poblenou ,19:00h.
13
14
15
16
BALL DEL DIVENDRES. Activitat adreçada a adults per aprendre a ballar, per passar-ho bé ballant. a Sala d’Actes de La Casa dels Entremesos ,20’15 a 21’15h
17
TASTET DE DANSES. Taller de balls per infants i famílies. a Pati de La Casa dels Entremesos. ,10:30h.
18
ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE SÒCIES I SOCIS a Sala d’Actes de La Casa dels Entremesos,11h
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

  • BALL DEL DIVENDRES. Activitat adreçada a adults per aprendre a ballar, per passar-ho bé ballant.

    Lloc: Sala d’Actes de La Casa dels Entremesos
    Data: 09-12-2022, 20’15 a 21’15h

  • FIRA DE SANTA LLÚCIA. DIADA DE LES TRADICIONS NADALENQUES. Amb la participació de les seccions Infantil i Juvenil.

    Lloc: Pla de la Seu
    Data: 10-12-2022, 11:00h.

Segueix-nos a