Banner Home
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
21/04/2020

200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant ...: 21 d’abril

1788 “Dia 21 d’abril [...] S’han començat al dematí, a deu hores, les oposicions de cirurgia en l’Hospital, en una de les sales [que] tenen los cirurgians en aquell col·legi; presenciant dites oposicions lo Sr. Intendent, i les de medicina s’acabaren en divendres, divuit d’est mes d’abril, i quedà elegit un tal Coll en la plaça vacant per mort del doctor Milans . [...] S’ha començada a fer l’excavació per si se troba lo desitjat cos de sant Pere Nolasco.”

1789

“Dia 21 d’abril [...]

En est matí s’ha cantat a Maria Santíssima de la Mercè, en sa iglésia i cambra angelical intitulada, en acció de gràcies a Déu i a sa Maria Santíssima, de la quietud de Barcelona, tan desitjada, después de tots los passats alvorots sobre lo preu del pa, escàs, car  dolent, un ofici solemne per esta Il·ltre ciutat ...”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum primer: 1769-1791). Barcelona : Curial, 1988. (Biblioteca Torres Amat ; 4)

1793

“Dia 21 d’abril [...]

Segons veu, la total suma de diner ofert al rei, de tots los cosso d’aquesta ciutat, en les urgències de l’estat, he oït ser d’alguns cent i deu mil lliures, empleant-se, segons se diu, per la formació de vuit-cents hòmens ben equipats i armats, durant la guerra,”

1794

“Dia 21 d’abril [...]

A tres quarts de deu d’est matí han vingut a fer-me visita i a seguir la casa, Francisco Soler ab sa muller Gertrudis, reneboda que és del Sr. Arquebisbe de Tarragona, Armanyà; [...] i a més de seguir la casa, jardins i galeria. Han oït les consonàncies de mon pianofort i de la viola, que els ha agradat molt; ...”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum segon: 1792-1794). Barcelona : Curial, 1987. (Biblioteca Torres Amat ; 5)

1798

“Dia 21 d’abril [...]

Aquest matí, a tres quarts d’onze, s’ha feta la funció de posar-se la primera pedra de la iglésia que es deu construir de Nostra Sra. de l’Ajuda, en lo mateix lloc aon era l’antigua, que queda ja destruïda, menos en una petita part que s’ha deixat a  la part del carrer de Sant Pere més Baix, aon existeix la devota imatge de dit títol de l’Ajuda, fins a quedar construïda la part de detràs indicada. [...]

Amenaçant una pròxima ruïna una barraca a la vora del Rec, hàcia l’Aduana, en la que s’hi pesa lo peix, sent arrendador de la romana lo Po Ginestar, l’ha feta recompondre ab un toldo de fusta sobre, per prevenir que no càiguia la tal barraca, ...”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà  Calaix de sastre : (volum quart: 1798-1799). Barcelona : Curial, 1990. (Biblioteca Torres Amat ; 8)

1810

“Dia 21 d’abril [...]

Luego hòmens i dones, grans i xics vells i velles, fadrins i fadrines, nois i noies, a lo mateix, tots anàrem prou atrafegats fugint d’aquells boigs.  Luego nosaltres dintre de casa Vega, per marxar luego, fardos a terra,a cobrir matalassos i jo recollir a tots mes apetuscos, breviaris, llibres estampats, manuscrits, com també llibretes i paper blanc, dos potets de tabac (l’un a més ja tot escurat i l’altre no tant), per ficar-los en les alforges i en algun  sac, i carregar-ho luego lo Francesc en lo carro. I aló!, llest de carregar, fora de Cervera.”

Nota. Amb el mot “apetuscos” el baró de Maldà designa les seves pertinences més estimades: plomes, paper, tinters, dietaris i pots de tabac, pels que té especial cura i transporta en una caixa especial.

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum vuitè: 1808-1810). Barcelona : Curial, 1996. (Biblioteca Torres Amat ; 17)

1811

“Dia 21 d’abril [...]

Segons hem sabut de Montserrat, aquella entremaliada tropa nostra, a més de la molta incomoditat als pobres monjos, los han embrutat lo monestir, estrenyent-los prou dintre, i han cremat a tots aquells retaulons o exvots, que n’hi havia molts en l’obra vella cerca dels claustres vells, i qui sap si no incomodaran i inquietaran els pares monjos, ... I respiraran de tota esta mala broma militar, los monjos ab lo pare president, ermitans, escolans i mossos d’aquell monestir, havent-hi ara pau i concòrdia, ...”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum novè: 1811-1812). Barcelona : Curial, 1999. (Biblioteca Torres Amat ; 20)

Tornar Més notícies >>
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
1
2
3
4
5
6
7
8
EXPOSICIÓ COREOGRAFIA ARCHEOLÒGICA. Inauguració de l’exposició sobre els projectes de restauració de danses que l’Esbart Català fa des de 1908, amb un cas concret: les Danses de Vilanova i la Geltrú de 1921. a Sala d'actes de la Casa dels Entremesos,20h
9
10
TASTET DE DANSES. Taller de balls per infants i família a Casa dels Entremesos,10:30h
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Presentació del llibre La festa i la dansa en les fonts historiogràfiques de la memòria. Corpus documental de la ciutat de València (segles XIII-XVII) de Raül Sanchis Francés, guanyador de l’accèssit al V Premi Rafael Tudó. a Sala d'actes de la Casa dels Entremesos,20h
23
24
TASTET DE DANSES. Taller de balls per infants i família a Casa dels Entremesos,10:30h
25
26
27
28
29
30
31

Segueix-nos a