Investigar, compilar, conservar, divulgar... I sobre tot dansar. Per passar l'estona, per conèixer altra gent, per divertir-se... Des de fa més de cent anys.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
22/05/2020

200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant ...: 22 de maig.

1777 “Dia 22 de maig [...] Ab altres Srs. camarades he vist avui, dia 22 de maig, a les 7 hores de la tarda i de seguida dintre de l’Hospital General, en un aposentat immediat al corralet, a una màquina de ressorts i molles que consisteix ab set o vuit debanadores que corren per si soles per debanar seda prest, la que ha eixit de la testa d’aquell maquinista que féu aquell cotxe que semblava marxar per si sol. Lo subjecte era argenter, i tenint-lo per boig d’idees lo cabussaren a l’Hospital. nosaltres tots no li hem reparat proferir alguna paraula desconcertada, sí que parlava ab propis termes, molt pausat, en l’explicació d’esta i demés màquines que ha treballat.”

1785

“En la tarda del diumenge 22 de maig i festa de la Santíssima Trinitat s’emplearen vint-i-quatre carretes per la conducció de màrfegues, matalassos, transportins, coixins, bancs de ferro, post de fusta pintats de verd a l’oli, i demés útils de cobrellits, llençols etc. per l’ús de les pobres malaltes de l’Hospital General, passant per los més dels carrers d’esta ciutat de Barcelona, anant les carretes una tres d’altra.  Al davant, música de violins i viola – no sé si tots eren Ciegos -, una fila llarga de minyonets ab robeta al cap; anant los comissionats ab bacines per recollir les limosnes, havent passat tota esta professó per lo carrer del Pi. Cosa, en efecte, molt laudable pel públic, i més sent per major glòria de Déu i alivio de les pobres malaltes, que, en efecte, moltíssim necessitaven de tal socorro.”

1787

“En tal tarda, 22 de maig arribà lo nou jutge del crimen, doc Josep Azedo Rico, de Madrid, per ocupar la plaça que ha deixat lo Sr. jutge Sobrecases, que ha passat a la civil, i fra Bernardo Martí, franciscano, li ha buscat casa a est senyor Azedo Rico en lo carrer d’Escudellers Blancs, davant de casa Vega.  El tal Sr. jutge nou és molt jove, i és solter.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum primer: 1769-1791). Barcelona : Curial, 1988. (Biblioteca Torres Amat ; 4)

1796

“Dia 22 de maig [...]

He conegut a un minyó jovenet, nomenat Pau Soca, fill d’Anton Soca, criat major de casa Planella, qual acaba – faltant-li sols tres mesos – d’aprenent capser en una casa de capsers en lo carrer de la Boqueria, qual me coneix; i també un altre aprenent que allí treballa, nomenat Pere Valls, escolà de cant que havia estat de la capella de música de Santa Maria del Mar.  Lo primer retira un poc de fisomia i estatura a la del Pau Coll, fadrí mitger, fill de Jaume i Maria Àngela, revenedors i taverners en lo carrer de les Moles, casi al davant d’una de les dos cases dels ordinaris de València.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum tercer: 1795-1797). Barcelona : Curial, 1988. (Biblioteca Torres Amat ; 6)

1798

“Dia 22 de maig [...]

Se continuen a desocupar los magatzems de l’Atarassana, a fi d’acabar tot son edifici, posant-se la fusta en los claustros del col·legi de la Mercè, plens ja los claustros del convent de Santa Mònica.”

1799

“Dia 22 de maig [...]

Los dos objectes d’estar tarda que tenen divertit i embabiecat al poble de Barcelona són l’eixida dels gegants a passejar pels carrers i places, i ballar (havent-se dit si de nou de les parròquies de Sant Pere i de Sant Cugat -si bé no tan alts com los gegantins del PI), i veure l’embarc de la tropa i tanta tropeta com hi ha per embarcar per la gran oculta expedició cap a Mallorca.

En quant als gegants, no és tant lo furor en est any, vigília de Corpus, en la gent de vèurer-los, per haver-se’n d’allò ben assaciat en l’any passat, ab tot que l’afició la mereixia no sols la quitxalla, sí que a la gent gran, ocupant-la més en est l’embarc de tropes que tinc referit.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà  Calaix de sastre : (volum quart: 1798-1799). Barcelona : Curial, 1990. (Biblioteca Torres Amat ; 8)

1800

“Dia 22 de maig [...]

És veritat que los pobres tenen llibertat de demanar i instar la limosna valent-se de tots aquell medis i traves ab què poden moure los cors a la beneficència. I com lo temps present hi hàgia un motiu major respecte al número de famílies menesteroses que es troben sense guany algun per haver cessat los treballs de sos oficis, és molt honest recórrer los tals a sol·licitar dels rics i poderosos son alivio i consol; però és ben vist i sabut que ab l’ocasió de les comunes necessitats s’introdueixen certs entes tan subtils i manyosos en recol·lectar pecúnia, que no perden un instant ni un moment, des de que naix fins que és ben post lo Sol, divagant com a gossos que busquen son menester, envestint a dret i al revés, pidolant ab tons desafectats i arengues estudiades ...”

1801

“Dia 22 de maig [...]

Acordat que tenia per afaitar-me al Josepet, fill segon del Sr. Anton, demà dissabte, ho he adelantat en esta tarda, divendres, a quatre hores de la tarda, informat que n’estava d’afaitar bé, puix que s’exercitava  en algunes respectables barbes dels capellans de Badalona [...] podent-m’hi ben consegüent arriscar; sent també prou exercitat en les prou aclivillades dels pagesos, mariners i pescadors de Badalona, en tots los dissabte.

En efecte, m’afaità tan bé que, com que sens una petita esgarrinxada, graduant-lo per tant de bon afaitador, o gratabarbes.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà Calaix de sastre : (volum cinquè: 1800-1801). Barcelona : Curial, 1994. (Biblioteca Torres Amat ; 13)

1810

“Dia 22 de maig, dimarts, Santa Rita de Cascia i Santa Quitèria. Havent-hi un niu d’orenetes dalt al sostre, pegat a un revoltó de biga en l’aposento, volent-se’n eixir a fora sent tancada la finestra, se n’ha exidida del niu esvolategant-se per l’aposento a no haver-hi altra oreneta. [...] i així avisat a Rafel que obrís un poc la finestra per eixir-se’n a fora. I en efecte, después de volar per dintre de l’aposento fent-nos pampallugues als ulls, se’ns és eixida l’oreneta, i llevant-nos, sent set hores.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum vuitè: 1808-1810). Barcelona : Curial, 1996. (Biblioteca Torres Amat ; 17)

 

 

 

Tornar Més notícies >>
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
FESTES MAJORS DE SANT ANTONI 2021. Amb la participació de la Secció Juvenil amb els Cavallets Petits. a Jardinets de l'Alguer,11:30h
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

  • FESTES DE SANT ROC DE LA PLAÇA NOVA. Ballada de l’Esbart Català de Dansaires.

    Lloc: Plaça Nova
    Data: 15-08-2021, 19:30h.

Segueix-nos a