Banner Home
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
25/04/2020

200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant ...: 25 d’abril

Sense data “Dia 25 d’abril: Sant March Evangelista, est dia de las lletanies majors, anant en lo matí la Professó de la Cathedral à seguir les Iglesias del rabal, y cantar lo Ofici de rogacions en la Iglesia del Hospital General, y tornada la Professó á la Seu, cantar-se lo Ofici de Sant March Evangelista del Gremi dels Sabaters en sá pròpia Capella, y retaule tot Illuminat; ab musica. Y Sermó, en la tarde Oratori, y Goigs de Sant March, [...]; tan sols que oficien Srs. Canonges, en la del evangelista Sant March, sent Gent de forma los que la pagant, y penso que també lo retaule lo encenen , y lo apagant.”

Font: Costums i tradicions religiosos de Barcelona "Calaix de sastre" : Rafael d’Amat i de Cortada i de Santjust Baró de Maldà. Edició a cura de Josep M.Martí i Bonet, Lluís Bonet i Armengol i Isabel Juncosa i Ginestà. 

1785

“Dia 25 d’abril [...]

Determinat d’arribar jo al poble de Taià, com ho havia promès de molt temps a la Pona Creus, [...], vulgo nomenada la tal jove «Dida de Taià», per haver-me criat a un noi. [...]. Per conseqüent, isquí de Barcelona ab lo Joan, criat, a dos quarts de set del dematí, en cotxa ab quatre mules. Mateu i Lluís, los cotxeros, un al pescante i, lo de davant, cama ça cama allà. A Badalona, arribàrem frec a frec de tres quarts de vuit; [...]. Xano-xano, sacsejant-nos un poquet, passàrem per lo carrera de Baix de Badalona tocats dos quarts per les nou, passant de llarg sens detenir-nos gota. Enamorava lo sol, verdor de la campanya i tot aquell blau celeste.”

1787

“Dia 25 d’abril [...]

Ab ordre vingut al Sr. jutge Tudó sobre la captura dels vagos, és dir, los mal entretinguts i ociosos en tavernes, cases de joc i de mosses, n’han agafat a molts, o bé pago pena pecuniària, destinant-se lo recollit per la casa de la Galera, o bé a la presó, sens molts per soldats, si no tots. Lo que s’executa en les nits, l’agafar vagos, des de 9 hores en avall.”

1788

“En la tarda del 25 d’abril, ant 1788, dia de Sant Marc Evangelista, volgué Déu Nostre Senyor que se trobàs lo desitjat cos del gloriós sant Pere Nolasco, fundador i patriarca del real i militar ordre de la Mare de Déu de la Mercè; seguint-se o fent-se l’excavació ...”

1790

“Dia 25 d’abril [...]

“A hora i quart de distància de Barcelona, en lo lloc de Cornellà, se batejaren a quatre hores tocades de la tarda a tres campanes, [...]. Se’ls posaren los noms, a la grossa de Maria Anna, i a les xiquetes, a l’una Antònia, i a l’altra Agustina, tenint lo to o sonido la grossa per lo terme de música re-sol-re-ut, i apar que, desfogada, serà prou bona, ...”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum primer: 1769-1791). Barcelona : Curial, 1988. (Biblioteca Torres Amat ; 4)

1795

“Dia 25 d’abril [...]

He conegut en est matí en la catedral a un n oi d’uns catorze anys, estudiantet, ab jupa i cot negre, cabell castany, bonicoiet de cara, [...]

I el tal Felip Neri Sorts  [...] estudia lo primer de Filosofia en lo Col·legi del Bisbe, i apar ser molt bon minyonet, per lo modesta que té la cara i vergonyoseta.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum tercer: 1795-1797). Barcelona : Curial, 1988. (Biblioteca Torres Amat ; 6)

1798

“Dia 25 d’abril [...]

Una jove viuda que em coneix, que capta entre la quadrilla de pobres en les portes d eles iglésies  [...], se diu Maria Carreres, havent-li quedat tres noietes de son marit que era espaser aquí, en Barcelona, set anys que és mort; qual va ab gipó i negre i decentment vestida, ...”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà  Calaix de sastre : (volum quart: 1798-1799). Barcelona : Curial, 1990. (Biblioteca Torres Amat ; 8)

1803

“Dia 25 d’abril [...]

Lo solemne ofici de sant Marc Evangelista, ab música i son sermó corresponent, tot ab la festa i oratori ab música i los goigs del sant [...], los sabaters, que mai se’ls abast l’ofici per les sabates, xinel·les, botes i mitges botes, untant-se bé les mans ab pega, fent córrer lo nyinyol i la lena i a cops de picar, fent-ne bona feina a cops de «pim-pom» a les soles de les sabates i botes.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum sisè: 1802-1803). Barcelona : Curial, 1994. (Biblioteca Torres Amat ; 14)

1808

“Dia 25 d’abril [...]

Atès lo gran número de menestrals sens feina de sos oficis en lo dia, lo nostre Exm. general Ezpeleta – que tot ho afina i prevé – los convoca en esta tarda en lo Palàcio, per tractar lo millor modo de quietud, a fi que puguen menjar i treballar. Amb alguna baja del preu de la carn, fent-se olla per estos necessitats, , contribuint los senyors  i demés podents en los socorros de tantes famílies indigents  com hi ha en el dia,  ...”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum vuitè: 1808-1810). Barcelona : Curial, 1996. (Biblioteca Torres Amat ; 17)

Tornar Més notícies >>
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
1
2
3
4
5
6
7
8
EXPOSICIÓ COREOGRAFIA ARCHEOLÒGICA. Inauguració de l’exposició sobre els projectes de restauració de danses que l’Esbart Català fa des de 1908, amb un cas concret: les Danses de Vilanova i la Geltrú de 1921. a Sala d'actes de la Casa dels Entremesos,20h
9
10
TASTET DE DANSES. Taller de balls per infants i família a Casa dels Entremesos,10:30h
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Presentació del llibre La festa i la dansa en les fonts historiogràfiques de la memòria. Corpus documental de la ciutat de València (segles XIII-XVII) de Raül Sanchis Francés, guanyador de l’accèssit al V Premi Rafael Tudó. a Sala d'actes de la Casa dels Entremesos,20h
23
24
TASTET DE DANSES. Taller de balls per infants i família a Casa dels Entremesos,10:30h
25
26
27
28
29
30
31

Segueix-nos a