Banner Home
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
30/04/2020

200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant ...: 30 d’abril.

1777 “Dia 30 d’abril [...] Los comediants clamen per fer les comèdies en lo Teatro, les quals diversions públiques han cessat des de que han començat les rogatives; desitjant que tórnia prest Santa Madrona als Caputxins per començar-les i entretenir o divertir al públic.”

Sense data

“Dia 30 d’abril: Sant Peregrí de Forly servita: Festa  en la Iglesia del Bonsuccés ab solemne Ofici ab la música de Santa Maria del már, y Sermó, comentsantse lo devot novenari, acudint molt Poble à Sant Peregri à pregar pers mals de camas los quins pateixen, y altres, que se digne alcantsáe de Deu, de que ne quedin libres.”

Font: Costums i tradicions religiosos de Barcelona "Calaix de sastre" : Rafael d’Amat i de Cortada i de Santjust Baró de Maldà. Edició a cura de Josep M.Martí i Bonet, Lluís Bonet i Armengol i Isabel Juncosa i Ginestà.  Barcelona : Arxiu Diocesà de Barcelona [etc.], 1987

1793

“Dia 30 d’abril [...]

La presa francesa anunciada ahir ha arribat de la Martinica, i és lo vaixell «Lo Rhin»; son capità, Isaac Bequet, francès de Marsella; carregat de cacau, cafè, cotó i sucre.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum segon: 1792-1794). Barcelona : Curial, 1987. (Biblioteca Torres Amat ; 5)

1799

“Dia 30 d’abril [...]

Que han vingut sens la menor novetat en sa salut, ab un noiet de vuit o nou mesos, nomenat Juanino, blanc i bonic, pareixent a aquells certs ninos de Nàpols que òlim se venien movent los peuets, manetes i capet ab perruquinet ros o blanc, rodó, sí que est noiet desabrigadet de cap, ab rossor de cabells a no casi conèixer-li, pareixent molt festoset; criant-se’l donya Laieta i tenint ja mos germans un hereu [...].”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà  Calaix de sastre : (volum quart: 1798-1799). Barcelona : Curial, 1990. (Biblioteca Torres Amat ; 8)

1800

“Dia 30 d’abril [...]

Enmig d’aquell huracan caigueren algunes centelles en Tarragona. Una en casa Castellarnau. Altra en casa d’un senyor canonge. I en la població del Vendrell ne caigué una al campanar d’aquella iglésia que, segons notícia, ne matà a algun.”

1801

“Dia 30 d’abril [...]

Segons lo nou experiment, d’un tal Piguillem, de la verola, vacuna  de preservació, esta, que diu de veroles, ha estat ben al revés a una noia inoculada, [...], que ahir morí; [...]

De bon matí, segons s’ha referit, s’ha feta la tercera prova de l’aigua en los sortidors de l’Esplanada, que anava prou bé; mes luego, altra volta que s’ha rebentada la canonada. [...] I cert, és xasco, ja tres vegades, tenint-se que tornar a desfer lo ja adobat.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà Calaix de sastre : (volum cinquè: 1800-1801). Barcelona : Curial, 1994. (Biblioteca Torres Amat ; 13)

1805

“Dia 30 d’abril [...]

Als alguns senyors, no els agradarà gens lo tenir que dur la banda vermella sobre la casaca, jupa i demés negre en funcions de professons a iglésies, assistència a oficis i misses solemnes, i a vista de cerimònies a Palàcio gel General; és a dir, haver-los arribat de Madrid, o de la cort, los nombraments de regidors d’est molt il·lustre Ajuntament, fins a sis, ...

1807

“Dia 30 d’abril [...]

O estic en mi que, ja tenint des d’ahir destrempat lo ventre, com l’orgue de Caldes, me l’ha destrempat més, puix que tres o quatre vegades he tingut que entrar a la privada, secreta o necessària, que és tot una cosa, i sentar a buidar a tot aquest flogosis; i ditxa que no ha sigut per la boca, que llavors hauria sigut còlica per alt i per baix.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum setè: 1804-1807). Barcelona : Curial, 1994. (Biblioteca Torres Amat ; 15)

Tornar Més notícies >>
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Segueix-nos a