Banner Home
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
30/05/2020

200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant ...: 30 de maig.

1779 “Dia 30 de maig [...] No obstant de tenir-se per dubtosa la notícia del casament de l’Exm. Sr. oncle, don Manuel Amat, ab la Sra. donya Maria Francisca Fiviller i Bru, s’és declarada verídica i pròxima a efectuar-se la boda, ab procura, la vigília de Corpus, en la iglésia de Jonqueres, en aussència del contraient, que encara no ha arribat de Madrid i s’espera en breus dies aquí, ab mon germà i família.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum primer: 1769-1791). Barcelona : Curial, 1988. (Biblioteca Torres Amat ; 4)

1792

“Dia 30 de maig [...]

Sent dies del sereníssim príncep d’Astúries, don Fernando, hi ha hagut en est matí, a onze hores, lluïda cort, en lo Real Palàcio, de gran gala en la noblesa i la guarnició; per consegüent, los militars ab los grans uniformes. S’han posats , com s’acostuma, tots los gallardets, flàmules i banderes dalt, en les tres astes de Montjuïc i, ... [...]

És regular que hi haurà hagut il·luminació de Teatro, i òpera o comèdia escollida, per celebració dels dies del príncep d’Astúries.”

Nota. El mot “flàmula” designa mena de bandera, llarga i estreta.

1793

“Dia 30 de maig [...]

En est dia del Senyor, verdader pa per aliment espiritual i corporal dels fiels, s’han fixat papers pels cantons d’aquesta ciutat que avisen al públic haver-se suprimides les mescles de faves, favons i blat de moro en lo pa moreno, i a 1 diner més lo preu del pa blanc, és dir, a vint-i-cinc diners la lliura, així com antes a vint-i-quatre diners; no tocant-se en el moreno, per alívio de la pobra gent; havent arribat en est mes que demà s’acaba prou blat, i estar-se ja molt cerca la collita.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum segon: 1792-1794). Barcelona : Curial, 1987. (Biblioteca Torres Amat ; 5)

1795

“Dia 30 de maig [...]

Ab tot de ser dia de gala, no quedaven com en les demés gales, posades totes les banderes i gallardets, sí sols la bandera espanyola al capdamunt de l’asta del mig i dos gallardets, blanc i blau, al capdamunt de les altres dos astes; i en tot lo demés, així mateix, ab il·luminació de Teatro, fent-se en esta tarda la comèdia, representada per la Companyia Espanyola, intitulada El castellano Adalid ...”

1796

“Dia 30 de maig [...]

Jo he anat en la de la Mercè, sent-hi convidat.  Sols per Nostre Amo (alabat sia sempre) s’hi podia anar, i no per lo demés, pués que la música ruïdosa d’un bombo, ab instruments de vent del regiment d’Algarve, part o partida, qual broma endiablada, podent usar d’estos termes per lo tant cerca que la tenia que em malmetia les orelles; més endavant la de la Ciutat -los xicots tomant cera com mosques impertinents en l’estiu, que per més que hom les esquiva tornen  fer pessigolles al front i a la cara; lo passar i repassar de tants xicots; la poca devoció i reverència en molt poble atenent més a les músiques d’eixos bombos principalment a no ser notat, de bona gana, ja luego d’eixit jo de la iglésia, me n’hauria anat a passejar. Ah, Barcelona, Barcelona!.

No dic més en est assumpto. Millor serà deixar-lo en el tinter, pués que, a notar-lo, no m’hi acaloràs massa.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum tercer: 1795-1797). Barcelona : Curial, 1988. (Biblioteca Torres Amat ; 6)

1800

“Dia 30 de maig [...]

S’ha referit avui haver succeït en casa d’uns pagesos en el Prat [...] que un dels lladres tragué les tripes al pagès, maltractà o si ferí la dona, o si esta fugí, i si rompé la cama a un mosso.

Havent-se collit al tal malfactor – no sé si està sol o ab altres companys -, donant altra vegada prou què merèixer a tota esta marina i Hospitalet, digne és que se’n fàcia, de tals lladres i assassinos, un bon escarment.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà Calaix de sastre : (volum cinquè: 1800-1801). Barcelona : Curial, 1994. (Biblioteca Torres Amat ; 13)

1804

“Dia 30 de maig [...]

S.E. lo general ha donat taula, sent dia d’etiqueta, a tots los senyors jefes de la plaça, oficials generals, nobles, eclesiàstics, en Palàcio [...] havent -se sigut del número fins a 60 persones. I en la nit visitón gros de senyores i senyors, tothom vestit de gala, en lo Palàcio, si bé sent libre d’anar-hi o no, com jo així ho acostumo a fer, tenint a  mon hereu i Maria Pona i demés que cumplen per mi, quedant sempre bé ab Ses Excel·lències.

Les rifes que no cessen, per la subsistència de pobres mendigos en la Real Casa de la Caritat, en moneda.  Sent temps ara de vedelles, entre vedelles en dites rifes; i qui trau una vedella, se la menja ab la família.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum setè: 1804-1807). Barcelona : Curial, 1994. (Biblioteca Torres Amat ; 15)

1808

“Dia 30 de maig [...]

Dilluns, Sant Fernardo, rei de Castilla, mes de dol en tota Espanya, tenint-lo, ab los demés Borbons, apoderat lo Bonaparte. [...]

I en la tarda, a pendre xocolate i sucar a les xicres bollos, secalls i bescuits, [...], procurant alegrar tots i totes. I així distraient-se com tothom ho deu així procurar.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum vuitè: 1808-1810). Barcelona : Curial, 1996. (Biblioteca Torres Amat ; 17)

 


 

Tornar Més notícies >>
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
1
2
3
4
5
6
7
8
EXPOSICIÓ COREOGRAFIA ARCHEOLÒGICA. Inauguració de l’exposició sobre els projectes de restauració de danses que l’Esbart Català fa des de 1908, amb un cas concret: les Danses de Vilanova i la Geltrú de 1921. a Sala d'actes de la Casa dels Entremesos,20h
9
10
TASTET DE DANSES. Taller de balls per infants i família a Casa dels Entremesos,10:30h
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Presentació del llibre La festa i la dansa en les fonts historiogràfiques de la memòria. Corpus documental de la ciutat de València (segles XIII-XVII) de Raül Sanchis Francés, guanyador de l’accèssit al V Premi Rafael Tudó. a Sala d'actes de la Casa dels Entremesos,20h
23
24
TASTET DE DANSES. Taller de balls per infants i família a Casa dels Entremesos,10:30h
25
26
27
28
29
30
31

Segueix-nos a