Banner Home
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
 • 11/06/2020

  200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant ... : 11 de juny. Especial: Corpus, la festa de les festes.

  Sense data “Luego segueix lo dimecres vigília de Corpus, y yá en la tarde eixint los Gegants i Gegantessas à andár, y ballar per Barcelona, corran grans i xichs en los dos Sexos à veurerlos, sentlus genial la diversió; com ván vestits al us currutaco del dia així la Pubilla de la Ciutat, ó la Gegantessa, ab lo Gegant que vá no tan à la moda, mes si la Gegantessa, Gegantó y Gegantona del Pi, tan linda de cara, y ayrosa tota ella, que atrau al Poble à seguirlos. Y trs lo Fluviol; tamborino, y Sach de gemecs, que acompaña als del Pi; mes no als de la Ciutat, per no passà de fluviol y tamborino, que ab las timbales, y lo parell de timbalers de la Ciutat ab Cotas, y Cubertas vermelles,. À caball, ab las armes de la Ciutat fan la passada per la Professó General de Corpus de demà; de la Iglesia Cathedral, en la que después de vespres Solemnes. Y Completas, se cantan així las matines de la Solemnitat de demà dia de Corpus en la Parroquial Iglesia de Nostra Sra. del PI ab orga, y en altres iglésias; mentres que afora los Gegants de la Ciutat antes o o despues de la Passada. Van à fer sàs danses als Exms. Srs. Capità General; Governador, y demés Xefes de la Plasa, y als amos dels Gegants, que son los Srs. Regidors, y los del Pi als Srs. Obrers, y demés que exquitxien algunes mitjas pessetes als Camalichs que fan caminar. Y ballar los Gegants.

  Continuar llegint >>
 • 10/06/2020

  200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant ... : 10 de juny. Especial: els vestits de les dones.

  Sense data “ Comenso per lo trage de las señoras. Pér anar a la iglésia pòrtan sa faldilla negra per lo regular y manto o mantilla de tafetà, moda de poch ha introduïda, y decent. Altras pòrtan-la blanca y algunas de las mas petimetras en desmasia clara, no gens pròpias per assistir als sagrats temples de Déu. De …, marchantas, menestralas, tot barrejat, sent-ne causa lo gran luxo se va aumentant cada dia en esta ciutat de Barcelona. Las señoras nobles pòrtan sos mantos, vuy dia es pot dir totas, mantillas negras ab esquisitas puntas, en temps de l’estiu las mes faldillas de muer negra ab aiguas y en lo yvern, en dias festius, de vellut negra, los buelos de la camisa brodats o de puntas blancas de allò més fi, rellotge al costat, de or o guarnit de diamants pendent en la faldilla, de repetició o sense, ad brillants cadenas de or o de azer, etc. sortijas y tombagas en sos dits y així de lo demés en punt a afornos de la persona. [...]

  Continuar llegint >>
 • 09/06/2020

  200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant ...: 9 de juny

  1795 “Dia 9 de juny, [...]. Lo senyor intendent té ordre de fer apromptar per tot aquest mes divuit mil vestits, part dels quals han de servir per los nous quintos i part per la demés tropa, per lo que treballen la major part dels sastres, parlant ab respecte, d’aquest capital.”

  Continuar llegint >>
 • 08/06/2020

  200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant ...: 8 de juny

  1788 “Dia 8 de juny, diumenge, amanesquè emboirada l’atmosfera, com designant pluja i tronada en sa major part, ab xafogor o calor sensible. I s’ha passat aixís tot el dematí, fins a quarts de quatre de la tarda, que han començat a caure gotes. Tot seguit ja estat una pluja mediana i, havent començat a oir-se algun tro, ha esclatat lo temps de pluja forta i trons prou seguits des de les quatre hores fins a tres quarts de conc, continuant la negror dels núvols; ...”

  Continuar llegint >>
 • 07/06/2020

  200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant ...: 7 de juny

  1788 “Dia 7 de juny he conegut a un jovenet fadrí sastre nomenat Anton Vila, d’alguns disset anys, el qual treballa, ab altres fadrins i un aprenent, de pocs dies, en la botiga de Benetó, músic i mestre sastre en lo carrer de la Portaferrissa, casi al davant del carreró d’en Perot lo Lladre; i antes, en una botiga de casa Bru, en lo carrer de la Mercè. El qual Anton Vila me coneix per mon nom, i lo coneguí un poc jo en l’Hospitalet cosa d’un o dos anys, per la festa major de Sant Roc i dels Sants Màrtirs.”

  Continuar llegint >>
 • 06/06/2020

  200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant ...: 6 de juny

  1780 “Dia 6 de juny [...]. En lo Teatro de les Òperes és grandíssim lo concurs de la plebe [que] acut allí, i molta de Sarrià i comarca, ab lo motiu de representar-se los passos del martiri de Santa Eulàlia, pels mateixos còmics, composta la poesia del notari Plana. Se diu [que] ho executen tan bé -i principalment la noia de tretze anys que fa lo pas de la santa – que excita a derramar llàgrimes als oients (ni un sermó de missió!).” Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum primer: 1769-1791). Barcelona : Curial, 1988. (Biblioteca Torres Amat ; 4)

  Continuar llegint >>
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Segueix-nos a